top of page

Du är inte ditt namn

Betyder ditt namn för mycket för dig, har den för många associationer som känns tunga för dig? Vad du heter har ingen betydelse för dig eller någon annan. Det är precis som med allt annat, namnet har bara betydelse om vi ger den betydelse.

Du är inte ditt namn2020
00:00 / 01:04
bottom of page