top of page

Egot vs högre jag

Ego, sinnet, det logiska tänkandet är det som låter högt, det som både hjälper och blockerar oss att leva fritt. Alla negativa tankar och känslor skapas och tas fram, hålls kvar av egot.

Egot vs högre jag2020
00:00 / 01:04
bottom of page