top of page

Förstår du mig?

Varför är någon annans bekräftelse i form av förståelse viktigare än dina egna tankar, önskemål, övertygelser?

Förstår du mig?2020
00:00 / 01:04
bottom of page