top of page

Frihet börjar inifrån

Känner du dig låst, fast, maktlös och ofri med något, någon? Känner du att någon annan dikterar hur ditt liv ska se ut, hur du ska vara, vad du ska göra, kontrollerar din tid?

Frihet börjar inifrån2020
00:00 / 01:04
bottom of page