Gör du det av plikt eller glädje?

Vi alla har varit med om att göra något för att vi måste eller för att det förväntas av oss. Även fast det inte är uttalat.

Gör du det av plikt eller glädje?2018
00:00 / 01:04