top of page

Otrohet

Du är inte ansvarig för andras lycka och dom har inte ansvar över din lycka. Vi måste vara lyckliga först innan vi går in i en relation, innan vi kan vara lyckliga med varandra.

Otrohet2020
00:00 / 01:04
bottom of page