top of page

Ta beslut, att välja rätt - går det?

När vi ställs inför val så tenderar vi börja tänka för mycket, för- och nackdelar. Vi rådfrågar andra, vilket gör oss ännu mer osäkra för vad som är rätt för just oss.

Ta beslut, att välja rätt - går det?2017
00:00 / 01:04
bottom of page