top of page

Välja del 2

Lyssnarfråga, vi fortsätter. Hur kan jag skilja rädsla från intuition särskilt i en kärleksrelation? Vad är vad? Intuition vägleder oss oftast med en känsla av välmående och att det känns bra. Om du inte är direkt hotad i situationen, så handlar rädsla oftast om en tanke, inte verkligheten. Tanken är alltid vår tolkning av en situation och hjärnan oroar sig gärna över det vi tror vi ser. I en relation kommer ofta gamla upplevelser upp på ett sätt som vi inte alltid ser själv
Vad känns sant för mig? Vad känns bra för mig? Om jag alltid tror på det bästa om allt, kommer mina upplevelser bli därefter.

Välja del 22020
00:00 / 01:04
bottom of page