top of page

Vad kan jag göra i dag?

I varje stund kan du bidra till det negativa, destruktiva i det kollektiva eller till det positiva, konstruktiva, med varje tanke och känsla. Du har möjligheter att ändra ditt sätt att tänka och känna så att den bidrar till välmående för dig och hela världen.

Vad kan jag göra i dag?2020
00:00 / 01:04
bottom of page