För vems skull lever du?

Visa ditt värde för dig själv, var lycklig först och sen gör du det du vill.

För vems skull lever du? 2020
00:00 / 01:04