top of page

Förstår du?

När vi är osäkra i oss själva, vad vi känner och hur vi tänker samt otrygga i våra val, behöver vi bekräftelse utifrån att vi är och har ”rätt” i att känna och tänka som vi gör.

Förstår du? 2018
00:00 / 01:04
bottom of page