top of page

Hur hanterar jag andras ilska?

Vi kan möta andras känslor med respekt, med distans och kärlek utan att ta det personligt, ta åt oss. För om vi tar åt oss andras känslor, är det för att vi har samma energi (känslomässig vibration) som pågår i oss.

Hur hanterar jag andras ilska?2018
00:00 / 01:04
bottom of page