top of page

Kan vi dra till oss sjukdomar?

Vi drar till oss allt vi fokuserar på oavsett hur specifikt det är eller vad det handlar om. Allt du fokuserar på längre än 17 sekunder, pratar om det, tänker på det och känner något för det, desto mer bäddar du för en upplevelse.

Kan vi dra till oss sjukdomar?2020
00:00 / 01:04
bottom of page