top of page

Mål eller intention?

Livet handlar inte om målet i sig, utan av det som sker i nuet och våra val kring det som är.

Mål eller intention?2020
00:00 / 01:04
bottom of page