top of page

Måste jag umgås med släkten?

När du känner dig själv stark i dig själv och din energi, kan du umgås med vem som helst utan att påverkas av andra och du håller ditt fokus i hur du känner dig.

Måste jag umgås med släkten?2020
00:00 / 01:04
bottom of page