top of page

Motivation, deadline, stress

Är du i framtiden (det negativa) i dina tankar, är du inte här och nu och blir handlingsförlamad. Se ditt nästa steg i stället för hela ”paketet” och slutdatumet.

Motivation, deadline, stress2019
00:00 / 01:04
bottom of page