top of page

Obalans i energin, i dig

Du tror att omgivningen skapar smärta i dig, men det är din smärta som skapar omgivningen. Desto längre du stannar i det yttre, desto mer känner vi oss hjälplösa.

Obalans i energin, i dig2020
00:00 / 01:04
bottom of page