top of page

Shit, hur hanterar jag det här?

Oavsett hur förberedda vi försöker vara i livet, kan vi bli överraskade av händelser som får oss ur balans.

Shit, hur hanterar jag det här?2017
00:00 / 01:04
bottom of page