top of page

Varför nöja sig (med lite)?

Många av oss lever med en attityd att vi måste vara nöjda med det vi har och inte sträva efter mer, bättre, högre

Varför nöja sig (med lite)?2017
00:00 / 01:04
bottom of page