top of page

Negativitet!

Vi alla har varit där: klagat, kritiserat, dömt och mött människor som gör det samma. Hur hanterar vi vår egen negativitet och hur möter vi andras negativitet?

Negativitet! 2016
00:00 / 01:04
bottom of page