top of page

One size does not fit all

Fråga alltid: Vad funkar för mig? Känn efter, med hela ditt väsen. Känns tanken bra för dig, när det gäller diet, kosttillskott, att vara en mamma på det sättet du är, följ den då.

One size does not fit all2020
00:00 / 01:04
bottom of page