top of page

Fyra grundstenar till ett bättre liv.

I boken Fyra grundstenar till ett bättre liv tar Don Miguel upp källan till alla de föreställningar som begränsar oss, berövar oss vår glädje och orsakar onödigt lidande.

Fyra grundstenar till ett bättre liv.2018
00:00 / 01:04
bottom of page