top of page

Sorg har ingen manual

Min förlust, min sorg, hur det ska vara eller hur jag gör med det. Det är inte görandet som är viktigaste, utan varandet, hur vi är med oss själva.

Sorg har ingen manual2020
00:00 / 01:04
bottom of page